ถังบำบัดน้ำเสีย ขนาด ST-1000 K

ถังบำบัดน้ำเสีย ขนาด ST-1000 K

ถังบำบัดน้ำเสีย

จำนวนผู้ใช้ที่เหมาะสม 6 - 9 คน

กว้าง : 114 เซนติเมตร
สูง    : 131 เซนติเมตร

ก้น-ทางน้ำเข้า  : 105 เซนติเมตร
ก้น-ทางน้ำออก : 100 เซนติเมตร

  • การรับประกัน

    ถังใบนี้รับประกัน 1 ปีโดยเก็บบิลที่ซื้อไว้เป็นหลักฐานการรับประกัน ทางบริษัทจะรับผิดชอบสินค้าเฉพาะความผิดปกติของสินค้าเอง เช่น ตัวถังมีรอยรั่ว แตก ปริ โดยตัวถังเอง ส่วนการที่ลูกค้าทำหล่น ชน ทับ การติดตั้งที่ผิดวิธี การใช้ผิดวัตถุประสงค์ของสินค้า หรืออื่นๆ ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

  • ติดต่อ

    การสั่งซื้อให้โทรติดต่อที่ 061-841-2053 : น้องบี