ถังเก็บน้ำบนดิน ขนาด WT-4000 LN

ถังเก็บน้ำบนดิน ขนาด WT-4000 LN

ถังเก็บน้ำบนดิน ขนาด 4000 ลิตร

ขนาดบรรจุ 4000 ลิตร

จำนวนผู้ใช้ที่เหมาะสม 10 คน ( สำหรับบ้านพักอาศัย )
จำนวนผู้ใช้ที่เหมาะสม 33-34 คน ( สำหรับสำนักงาน )
(คำนวณจากการสำรองน้ำไว้ใช้ 2 วัน)

กว้าง : 160 เซนติเมตร
สูง    : 245 เซนติเมตร

ทางน้ำเข้าด้านบน  : 2 นิ้ว (เกลียวทองเหลือง)
ทางน้ำเข้าด้านล่าง : 2 นิ้ว และ 2 นิ้ว (เกลียวทองเหลือง)

  • การรับประกัน

    ถังใบนี้รับประกัน 10 ปีโดยเก็บบิลที่ซื้อไว้เป็นหลักฐานการรับประกัน ทางบริษัทจะรับผิดชอบสินค้าเฉพาะความผิดปกติของสินค้าเอง เช่น ตัวถังมีรอยรั่ว แตก ปริ โดยตัวถังเอง ส่วนการที่ลูกค้าทำหล่น ชน ทับ การติดตั้งที่ผิดวิธี การใช้ผิดวัตถุประสงค์ของสินค้า หรืออื่นๆ ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

  • ติดต่อ

    การสั่งซื้อให้โทรติดต่อที่ 061-841-2053 : น้องบี